Enkel, dubbel of triple glas voor aluminium ramen en deuren?

Raamprofiel dubbele beglazing handgreep aluminium profiel AluK Home

Enkel, dubbel of triple glas voor aluminium ramen en deuren?

Glas is onmisbaar in onze woningen. We hebben het nodig voor daglicht en voor uitzicht. Helaas is het glas dat gemonteerd is in ramen en deuren vaak ook het grootste warmtelek in een woning. Dat kost niet onnodig energie, maar veroorzaakt ook comfortklachten. 

Er is weinig zo vervelend als tocht in huis. Het leidt al snel tot een zoektocht naar een andere zitplek waar het niet tocht. Maar wat aanvoelt als tocht, is lang niet altijd lucht die van buitenaf door de naden naar binnenkomt. Een minstens zo grote boosdoener is het glasvlak in onze ramen en deuren. Als de temperatuurverschillen groot zijn, gaat er niet alleen koudestraling maar ook zogenaamde koudeval optreden. Dat is vergelijkbaar met de schoorsteenwerking waardoor warme lucht opstijgt, maar dan andersom. En dat veroorzaakt onaangename luchtcirculaties.  

Warme radiator 

Of koudeval optreedt, is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij enkel glas in ramen zal het zich al snel voordoen, maar ook bij grote oppervlakken met verouderd dubbel glas komt koudeval veel voor. Zeker als het overige deel van de gevel wel goed geïsoleerd is. In dat geval zal de radiator onder het raam namelijk niet meer zo gloeiend heet zijn als vroeger en warmt de lucht langs het raam dus onvoldoende op om koudeval tegen te gaan. In een woning met vloerverwarming zal dat effect nog sneller optreden. 

Hoge energiekosten 

Behalve tot comfortklachten leidt slecht isolerend glas in ramen en deuren ook tot onnodig hoge energiekosten. Het zal duidelijk zijn dat dat in de eerste plaats opgaat voor enkel glas, maar het geldt ook voor oud dubbel glas. Dit dubbele glas, veelal naar de merknaam ‘thermopane’ genoemd, werd toegepast tot circa eind jaren 90. Ten opzichte van enkel glas was dat destijds wel een enorme verbetering, maar de isolatiewaarde is nog steeds zeer gering. De opvolger hiervan was HR(++)-glas. Dit is eveneens dubbel glas, maar dan voorzien van onzichtbare reflecterende coatings en gasvulling. Van dat glas ligt de isolatiewaarde al een stuk hoger.  Inmiddels is HR++-glas in raam- en deurprofielen de standaard. Wie nog een stap hoger wil gaan, kiest voor triple glas. 

Isolatiewaardes 

De isolatiewaarde van glas in ramen en deuren drukken we uit in de Ug-waarde. De Ug-waarde is het warmteverlies. Hoe lager dat cijfer, hoe beter het glas dus isoleert. Zo heeft enkel glas een Ug-waarde van 5,8 W/m²K. Dubbel glas isoleert ruim twee keer beter met een Ug-waarde van 2,8. Het momenteel meest gebruikte HR++glas heeft een Ug-waarde tussen 1,0 en 1,2 W/m²K. Drievoudig (triple) glas duikt daar nog verder onder met een Ug-waarde van 0,5 tot 0,9. 

Zwakste plek 

Triple glas isoleert dus tot 10 x beter dan enkel glas. Omgerekend naar warmteweerstand komt het echter toch niet verder dan een Rc-waarde van 2,0 m²K/W. Dat komt overeen met een (na)geïsoleerde spouwmuur van ongeveer 6 centimeter. Nieuwe woningen hebben een spouw met een Rc-waarde van zelfs 4,7. Het isolerend vermogen van een constructie wordt uitgedrukt via de Rc-waarde (R= 'resistance', c = 'construction'). Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. 

Daaruit blijkt dus wel hoe belangrijk het is om goed isolerend glas toe te passen. Zeker bij grotere glasvlakken van enkel glas of oud dubbel glas zijn de energieverliezen groot, evenals de comfortklachten. Het loont dan ook al snel om het glas in je ramen en deuren te vervangen door beter isolerend dubbel (HR++) of triple glas. 

Zwaarder en dikker 

Vervangen van oud glas door nieuw glas kan echter niet altijd zonder meer in de oude profielen. Nieuw dubbel glas telt twee ruiten en is dus zwaarder en dikker dan enkel glas. Triple glas is met drie glasruiten nog zwaarder en dikker. Dat past qua maat niet in elk raamprofiel en zeker de draaiende delen zijn daar ook qua sterkte niet altijd op berekend. Dat geldt ook voor het hang- en sluitwerk.  

Kwaliteit van profielen

Een ander aandachtspunt bij vervanging is de kwaliteit van de bestaande raamprofielen. Het heeft niet veel nut om isolerend dubbel of triple glas te plaatsen in profielen die niet goed sluiten en tocht veroorzaken. Ook de levensduur van de profielen is niet onbelangrijk. Het zou jammer zijn om nieuw glas te plaatsen in profielen die bijna aan het eind van hun levensduur zijn. 

Volledige vervanging 

Deze aandachtspunten kunnen aanleiding zijn om over te gaan tot volledige vervanging van de ramen in een woning. Aluminium profielen zijn dan een goede oplossing. Die zijn geschikt voor hoog isolerend glas dubbel en triple glas en bieden goede dichtingen en isolatiewaardes. De levensduur is vrijwel onbeperkt, met een minimum aan onderhoud. Aluminium profielen zijn er in allerlei stijlen en bieden daarmee tevens een esthetische verbetering van elke woning. 

Raamprofiel dubbele beglazing handgreep aluminium profiel AluK Home
kind kijkt door raam met recycling symbool

Aluminium voor ramen en deuren kun je recycleren en is duurzaam

Besluit je voor aluminium te kiezen, dan opteer je voor een beter milieu en een lager energieverbruik. Negentig procent van het aluminium in de bouwsector is gerecycled. En… onze aluminium ramen isoleren opperbest. Dit komt zowel het milieu als je portemonnee ten goede.

Meer informatie